Kādu es redzu Ķekavas novadu

Ķekavas novads izveidots 2009.gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot trīs bijušā Rīgas rajona pašvaldības – Baložu pilsētu, Daugmales un Ķekavas pagastus.

Iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā ir tikai audzis, kas liecina par pozitīvām tendencēm novada attīstībā.

Tā vietā, lai gudri spriestu un tukši solītu, nolēmu veltīt kādu daļa sava brīvā laika, lai apbraukātu visu novadu, apskatītu paveikto un saskatītu vēl darāmo, tiktos ar iedzīvotājiem, nevis kā deputāta kandidāts, bet kā vienkāršs cilvēks,  un redzētu savām acīm reālo situāciju, lai apkopotu viņu domas un vēlāk izdarītu secinājumus.

Pirmā lieta, ko pamanīju, ir tas, ka viss novads tiek attīstīts nevienmērīgi.

Keķava, Baloži, Daugmale ir apdzīvotās vietas novadā, kurās tiek ieguldīts, bet pārējais novads liekas pamests novārtā. Šī kļūda ir jālabo, ikviens novada iedzīvotājs ir pelnījis dzīvot sakārtotā vidē. Katra novada asinsrite ir tās infrastruktūra, tai skaitā ceļi, ūdens apgāde, apgaismojums, komunikācijas. Ir nepieciešams veikt pārrunas ar iedzīvotājiem un pārņemt pašvaldības īpašumā privātos ceļus, lai tos pienācīgi sakārtotu un uzturētu. Kur nepieciešams ir jāizbūvē energoefektīvs apgaismojums piesaistot valsts un ES līdzekļus. Steidzami jāsakārto un jāveic novecojušo komunikāciju renovācija vai nomaiņa. Novada infrastruktūras un publisko objektu sakārtošana jāveic neatrauti no blakus novadiem un Rīgas, nekonkurējot savstarpēji, bet vienojoties, tā mēs varam palīdzēt saviem novadniekiem.

Ķekavas novadā mīt liels skaits iedzīvotāju, kuri nav deklarējušies pašvaldībā. 

Ir jānoskaidro iemesli un jāpanāk šo iedzīvotāju deklarēšanos. Novads nevar pastāvēt bez iedzīvotājiem, kā arī veikt pamatfunkcijas, ja budžetā nenonāk pietiekoši daudz nodokļu.

Vajadzētu padomāt par komunālo pakalpojumu izcenojumu samazināšanu novada iedzīvotājiem  veicot administratīvo izmaksu pārskatīšanu. 

Es to redzu, ka varētu apvienot BKS ar SIA Ķekavas sadzīves pakalpojumi. Tā likvidējot 5 administratīvo darbinieku amatus, kas, ne daudz ne maz, samazinātu nevajadzīgus administratīvos tēriņus.

Ķekavas novadā ir nepieciešams augstākajiem standartiem atbilstošs sporta komplekss, kuru izmantotu novada iedzīvotāji, un būtu iespējams to iznomāt citu novadu sportistiem un lielākiem sporta vai kultūras pasākumiem. 

Noderētu vairāki multifunkcionāli sporta laukumi, kuros varētu uzturēties dažādu vecumu iedzīvotāji, un kuri būtu piemēroti cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Baložos ir jāpabeidz, pirmkārt, stadiona būvniecība, peldbaseina lietderīgums ir jāizvērtē. Patiesībā baseina nākotni var izlemt paši iedzīvotāji esot aktīvākie un sniedzot savus priekšlikumus. Patreiz atsaucoties uz iedzīvotāju vēlmēm baseins Baložos varētu tikt uzbūvēts 2-3 gadu laikā, jo pieprasījums aug un to gatavi apmeklēt ne tikai Baložnieki, bet arī citi novada iedzīvotāji un pat tuvējo Rīgas mikrorajonu iedzīvotāji. Te jāizsaka paldies sakārtotajai satiksmei ar Rīgu un līdz centram ar sabiedrisko transportu var nokļūt 20 minūšu laikā.

Ķekavas un Baložu parki, Jaunatnes iniciatīvu centrs, Baložu radošais centrs – šie ir darbi projektu stadijā, kuri ir jāturpina. Jāatvēl arī vieta kur pulcēties senioriem.

Pēc iespējas ātrāk ir jāatrisina ambulances jautājums Titurgā, jo patreiz pagaidu mājvietu ir ieguvusi Ķekavas ambulances filiāle Baložos, bet Titurgas iedzīvotājiem ir problēmas tur nokļūt.

Sakārtotai videi vajag būt arī drošai videi. Tādēļ visā novadā ir jāizveido vienots videonovērošanas tīkls. 

Baložos ir regulāri jāuzturas pašvaldības policijas ekipāžai, lai novērstu nekārtības un veiktu preventīvos pasākumus. Uzskatu, ka pašvaldības policistam ir jābūt rokas stiepiena attālumā. Agrāk bija diskusijas par ugunsdzēsēju depo izveidi novadā, pēc maniem uzskatiem šis projekts ir jāaktualizē un jānoved līdz galam. Novads ir ar pietiekami lielu teritoriju un, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu glābšanas darbus ir nepieciešama glābēju esamība mūsu teritorijā.

Skolu infrastruktūra arī prasās pēc jauninājumiem. Piemēram labas, ergonomiskas klases,  privātskolas atvēršana nenāktu par ļaunu novada attīstībai. Sākumskolu paplašināšana arī ir viens no darbiem, par ko nākotnē varētu padomāt un attīstīt. Šeit gribētos pieminēt Pļavniekkalna skolu, kurai 2019. gadā beidzas akreditācija, bet šī novada izglītības iestāde neatbilst nekādiem mūsdienīgas skolas parametriem. Mūsu skolēni ir pelnījuši jaunu skolu un tā ir jāuzbūvē, bet komunikācijas trūkuma dēļ šis jautājums ir kļuvis par pamatu novada sašķeltībai.

Kopumā situācija, kā jau sākumā minēju, iet uz labo pusi, novads attīstās, kļūst arvien apdzīvotāks un pievilcīgāks, bet ir nepieciešams vairāk piestrādāt pie iedzīvotāju vēlmju apzināšanas ikdienā, ne tikai priekšvēlēšanu laikā.  Tādēļ vispirms novada vadībai ir jāuzlabo komunikācija ar iedzīvotājiem un otrādi. Mēs nevaram tikai no novada prasīt, mums tam ir jādod!

Pievieno komentāru

Viedokļi