Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus mobilajā mamogrāfā 2. maijā Lielvārdē

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus pie poliknīnikas Lielvārdē Raiņa ielā 5 Veselības Centra 4 mobilajā mamogrāfā 2. maijā.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts pa tālruni 67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot nosaukšanai personas kodu un tālruņa numuru).

Pievieno komentāru

Veselība