Suntažos plāno attīstīt tirgus laukumu

Šodien, 16. februārī, Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums atbalstīt biedrības “Suntalniece” dalību Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” projektu konkursā, lai iegūtu finansējumu tirgus laukuma izveidei Suntažos.

Atbalstot biedrības “Suntalniece” dalību projektu konkursā, pašvaldība uzņemas finansiālas saistības – projekta apstiprināšanas gadījumā biedrībai “Suntalniece” projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta tiks piešķirts līdzfinansējums līdz 9 311 eiro – 30% no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas (kopējā attiecināmo izmaksu summa plānota 32 630 eiro apmērā, 70% segs projektu atbalsta programma), kā arī līdz 1 595 eiro projekta neattiecināmo izmaksu segšanai. 

Saistībā ar plānoto tirgus laukuma izveidi Suntažos domes sēdē pieņemts vēl viens lēmums – piešķirt apbūves tiesības biedrībai “Suntalniece’’ uz desmit gadiem tirgus laukuma būvniecībai un uzturēšanai uz Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes pagasta centrā, nosakot maksu par apbūves tiesībām gadā 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. 

Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Ronim uzdots organizēt apbūvei paredzētās zemes vienības uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā sagatavot un organizēt apbūves tiesības līguma noslēgšanu. 

Suntažniekiem tirgus ir lielā cieņā un vismaz divas reizes mēnesī tajā pulcējoties mājražotāji un zemnieki no Suntažiem, Lauberes, Lēdmanes un Lielvārdes. Uz tirgu ierodoties ne vien Suntažu iedzīvotāji, bet arī pagasta viesi un garāmbraucēji. Labiekārtota tirgus vieta piesaistītu vēl vairāk tirgotājus un arī pircējus.

Pievieno komentāru

Ogres novads