Novada un Valsts apbalvojumu svinīgā pasniegšana Ogres mūzikas skolā (foto)

Šodien, īpašajos Latvijas valsts svētkos, svinīga diena bija arī mūsu Ogrēnietei, ilggadējai Ogres sociālā centra vadītājai Intai Auziņai. Viņa saņēma apliecinājuma rakstu par Ogres novada pašvaldības augstākā apbalvojuma – Ogres Goda pilsoņa titula – piešķiršanu par mūža ieguldījumu sociālajā darbā, sociālās palīdzības sistēmas izveidē un attīstībā.

Intu  Auziņu sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu jautājumos, Ogres novada Sociālā dienesta vadība, Ogres sociālā centra darbinieki, Intas bijušie kolēģi.

Tituls ”Ogres Goda pilsonis” ir augstākais Ogres novada apbalvojums un to piešķir personām par sevišķiem nopelniem Ogres novada labā, valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajā darbā.

Ogres novada ilggadējai kultūras darbiniecei Dainai Raitumai tika  piešķirts Latvijas Valsts apbalvojums – V šķiras Atzinības Krusts. Tas tiek  piešķirts par izcilu Tēvijas mīlestību un par nopelniem valsts, sabiedrības un kultūras darbā.

Pievieno komentāru

Novadu ziņas