Lietošanas noteikumi un privātums

1. SIA "RPD" uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.daugavasbalss.lv . Portāla daugavasbalss.lv domēna vārda lietošanas tiesības pieder SIA "Daugavas balss".

2. Portāla daugavasbalss.lv sniegtie informatīvie pakalpojumi ir bezmaksas. 

3. Portāla daugavasbalss.lv lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto daugavasbalss.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē daugavasbalss.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu. 

Komentāru publicēšanas noteikumi

4. www.daugavasbalss.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus vai ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:

4.1. komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;

4.2. komentārs ir publicēts, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;

4.3. komentārus, kas satur ar www.daugavasbalss.lv nesaskaņotu reklāmu;

4.4. komentārs satur linku uz ārēju Internet resursu;

4.5. komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;

4.6. komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, vulgārs, pornogrāfisks, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video);

4.7. komentārs, nav iesniegts valsts valodā vai nodrošināts ar tulkojumu valsts valodā.

5. www.daugavasbalss.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentāru ievērot morāles un pieklājības normas, neaicināt uz rasu naidu un iztikt bez rupjībām.

Autortiesības un materiālu publiskošana

6. Portāla daugavasbalss.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura www.daugavasbalss.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir aizliegta bez daugavasbalss.lv rakstiskas atļaujas.

7. www.daugavasbalss.lv lietotājs uzņemas atbildību par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs www.daugavasbalss.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.

8. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas portālā daugavasbalss.lv rezultātā.

9. Portālā daugavasbalss.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem LR un starptautiskajos tiesību aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

9.1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

9.2. materiālus, kuri aizskar personas godu un cieņu, ir neatbilstoši labiem tikumiem;

9.3. materiālus, kuri aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu citu prettiesisku darbību veikšanu.

10. Portālam daugavasbalss.lv, konstatējot šādas informācijas ievietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi daugavasbalss.lv

11. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko www.daugavasbalss.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus portālā daugavasbalss.lv un akceptējot šos www.daugavasbalss.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz SIA „Daugavas balss” neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj SIA „Daugavas balss” atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot vai izplatīt, padarīt pieejamus jebkurā vidē jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis www.daugavasbalss.lv.

12. Portāla daugavasbalss.lv lietotājs piekrīt, ka www.daugavasbalss.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīgs pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod www.daugavasbalss.lv šādas tiesības. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

13. www.daugavasbalss.lv nav atbildīgs par www.daugavasbalss.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.

14. Portāls daugavasbalss.lv nav atbildīgs par tehniska rakstura problēmām www.daugavasbalss.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. www.daugavasbalss.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar www.daugavasbalss.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem portālā daugavasbalss.lv.

15. Lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu www.daugavasbalss.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret www.daugavasbalss.lv saistībā ar darbībām, kuras veicis www.daugavasbalss.lv lietotājs.

16. www.daugavasbalss.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst vai mainīt jebkuru lietotāja publiskotu informāciju.

Citi noteikumi

17. Portāls daugavasbalss.lv lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir reģistrēts portāla daugavasbalss.lv lietotājs vai nav.

18. SIA „Daugavas balss” ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus. Šo noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti portālā daugavasbalss.lv.

19. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

20. Ja lietotājs vēlas izmantot www.daugavasbalss.lv esošos materiālus, lietotājam jāsazinās ar SIA „Daugavas balss”, rakstot uz e-pasta adresi info@daugavasbalss.lv, vai zvanot pa tel. 26538481.